Dzień dobry. Piątek to dzień zabaw ruchowych a więc zapraszam do poruszania się;)

 

"Wiosenny wietrzyk" - ćwiczenie oddechowe. Do tej zabawy potrzebny będzie wąski pasek, np.: bibuły,włóczki, cieniutkiego materiału ( co Państwo znajdziecie w domu) lub skrawki papieru i stół. Przygotowany pasek dziecko trzyma w uniesionej wyprostowanej ręce. Prosimy dziecko, aby tak jak wietrzyk, poruszyło paskiem za pomocą oddechu. Zwracamy uwagę, aby oddech był delikatny i równomierny.

Innym wariantem tej zabawy może być wykorzystanie skrawków kartki lub chusteczki higienicznej. Kładziemy skrawki na stole i prosimy, aby dziecko dmuchając przesunęło skrawki na drugą stronę stołu.

"Poduszkowy tor przeszkód" - zabawy ruchowe 

Jeżeli to możliwe, proszę przygotować do tej zabawy poduszki typu "jasiek" ( można użyć zamiennie np. kocyki, ręczniki złożone w kostkę). Poproście dziecko, aby odnalazło i zebrało w jednym miejscu wszystkie poduszki, przeliczcie je razem.

Układamy przygotowane poduszki w linii prostej kolejno jedna za drugą w odległosci umożliwiającej dziecku przejście po nich. Prosimy, aby dziecko przeszło krokiem naprzemiennym na drugą stronę. W drodze powrotnej pokonuje ten sam tor slalomem. Powtarzamy 2 razy.

Kolejne pokonanie toru spróbujcie wykonać skacząc obunóż. 

Dla odpoczynku dziecko siada w siadzie skrzyżnym na wybranej poduszce, drugą poduszkę kładzie sobie na głowę i wykonuje skłony tułowia zrzucając poduszkę wg. polecenia - przed sobą, za sobą, obok siebie.

Sprzątnięcie poduszek może polegać na zaniesieniu poduszki na  głowie na miejsce - proszę zwrócić uwagę na wyprostowane plecki.

Można wprowadzić element rywalizacji robiąc dwa tory dla rodzeństwa lub ustawiać czas do pokonania toru, np. na minutniku lub alarm w telefonie. Proszę pamiętać, że dla zachęty i możliwości osiągnięcia celu ustawiamy czas tak, aby dziecko wykonało zadanie, ale i uczymy znoszenia  porażki skracajac czas na wykonanie zadania.

Życzę udanej zabawy i spokojnego weekendu:)