14.09. – 25.09.2020 r.

                                                                         Tematy kompleksowe:

                                                                         Jestem bezpieczny

                                                                          Pomocna dłoń

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po sali, placu zabaw i drodze,

Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię,

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie na świeżym powietrzu i przed posiłkami,

Wdrażanie do odpowiedzialności za własną odzież,

 

                                                                         Zebra na ulicy – wiersz E. Bagińska.

                                                                          By po zebrze przejść bezpiecznie,

                                                                          w obie strony spójrz koniecznie.

                                                                          W lewo, w prawo, w lewo znów,

                                                                           przejść po pasach możesz już.