Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

15.02.2021r – 26.02.2021r

 

Tematy kompleksowe : 1. NASZE  PODRÓŻE.

                                      2. MALI  ODKRYWCY.

 

Cele:

 • wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami
 • utrwalenie nazw różnych środków lokomocji.
 • poznanie wybranych owoców tropikalnych ,zachęcanie do poznawania nowych smaków
 • nazywanie zwierząt zamieszkujących Afrykę
 • wskazywanie na mapie i globusie różnych kontynentów, państw itp.
 • rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem
 • zachęcanie do samodzielnego poznawania świata obrazów, dźwięków, smaków, zapachów i bodźców czuciowych
 • poszerzenie doświadczeń przyrodniczych i wiadomości na temat funkcjonowania organizmu
 • doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej
 • zachęcanie do wspólnych zabaw tanecznych i rytmicznych.

 

Wiersz : „Zmysły” Gabriela Lipińska

Każdy z nas pięć zmysłów ma,

masz je ty , mam i  ja!

Dwoje oczu mam

- patrzę nimi tu i tam.

Dwoje uszu mam

- wszystko dobrze słyszę sam.

Nos mi służy do wąchania,

dłonie zaś do dotykania.

Język jest do smakowania,

różnych potraw próbowania.

 

„Pingwin” – zabawa ze śpiewem

O jak przyjemnie i jak wesoło

W pingwina bawić się, się ,się!

Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa

Do przodu , do tyłu i raz, dwa, trzy!

 

Piosenka : „ Afryka , Kongo”

 

Wyruszamy do Afryki,

tam, gdzie lasy równikowe,

tam, gdzie rosną bananowce

oraz drzewa kauczukowe

Ref : Kongo to piękny kraj, wielki kraj.

Wyruszamy do Afryki .

Tam goryle i lamparty,

antylopy, nosorożce

To naprawdę nie są żarty!

Ref:......