Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

 

Na dzisiejszych i kolejnych zajęciach będziemy dowiadywać się w jaki sposób nauka o Panu Jezusie nie tylko przetrwała do naszych czasów, ale też w jaki sposób była ona głoszona światu. Będziemy poznawać różne postacie, które miały swój wkład w misyjną działalność. 

Mówiąc o misji Kościoła, warto poznać samo znaczenie słowa misja. 

Misja to określone zadanie, które ma wykonać dana osoba lub grupa. 

Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, apostołowie z Nim się spotykali i rozmawiali do dnia, w którym Pan Jezus wstąpił do nieba. W tym też dniu nakazał apostołom, aby szli na cały świat, głosili naukę Jezusa - Ewangelię oraz udzielali chrztu św. 

Kościoł tę misje pełni do dnia dzisiejszego, ponieważ jest jeszcze wielu ludzi na ziemi, którzy nigdy o Panu Jezusie nie słyszeli. 

Aby lepiej zrozumieć zadanie, powierzone Apostołom i Kościołowi przez Jezusa , warto zapoznać się z księgą Dziejów Apostolskich. 

Jest to jedna z ksiąg Pisma Świętego, w której poznajemy, jak Apostołowie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa głosili jego naukę. Poznajemy ich cierpienia, trudy, ale też radości. 

 

Zesłanie Ducha Świętego: Dzieje Apostolskie 1–7 - YouTube

Apostoł Paweł: Dzieje Apostolskie 8–12 - YouTube

Podróże misyjne Pawła: Dzieje Apostolskie 13–20 - YouTube

W drodze do Rzymu: Dzieje Apostolskie 21–28 - YouTube