Szczęść Boże!

W minioną niedzielę obchodziliśmy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Oznacza to, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, gdzie żyje i troszczy się o nas do dnia dzisiejszego. Świadkami tego wydarzenia byli Apostołowie, którzy zostali powołani przez Pana Jezusa do głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom. To wezwanie Pana Jezusa jest skierowane także do nas. Każdy, kto chce być uczniem Pana Jezusa i naśladować Go powinien być także Jego świadkiem, tzn. być prykładem postępowania dla innych ludzi. 

Więcej na temat Wniebowstąpienia Pana Jezusa dowiecie się z niniejszego filmu: Wniebowstąpienie - biblijna historia dla dzieci - YouTube

Życzę Wam dobrego popołudnia.