Tematy kompleksowe;

I. Domowi ulubieńcy

II. Urządzenia elektryczne

Cele;

- poszerzanie wiedzy na temat różnic między zwierzetami,

-kształtowanie odpowiedzialności za posiadanie zwierząt, opieka nad nimi,

-kształtowanie kompetencji cyfrowych,

-bezpieczne posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi i sprzętem komputerowym

 

 

 

Piosenka- O zwierzętach domowych.

Choć kłopot z nim niemały,

to w domu je trzymamy..

I robimy dla nich wszystko,

i bardzo je kochamy.

Ref. Jamniczek ma koszyczek, 

a kotek poduszeczkę.

Chomiczek ma swój domek,

kanarek zaś klateczkę.