Tematy kompleksowe;

I. Świeto babci i dziadka.

II. Jestem samodzielny w kuchni. 

Cele;

-wymieni imiona członków rodziny, określa kim są dla rodziny

-budzenie szacunku i poszanowania osób starszych

-zapoznanie z wyposażeniem kuchni, pracy kucharza

- doskonalenie liczenia w zakresie 4

 

Piosenka. Babciu droga babciu.

Babciu droga babciu powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to co my. 

My tupiemy; tup, tup, tup 

teraz babciu ty to zrób. 

Wiersz. Dziadek 

Dziadek ma takie dobre oczy

i uśmiech ciepły jak słoneczko.

Wszystko potrafi, wszystko naprawi

więc dziadka kocha każde dziecko.