Szczęść Boże!

Dzisiejsze zajęcia będą poświęcone Wielkiemu Tygodniu, który aktualnie trwa. Jak pamiętacie, tydzień temu były zajęcia o Niedzieli Palmowej, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Zastanówcie się razem z rodzicami, dlaczego obecny tydzień jest nazywany Wielkim? (ponieważ w szczególny sposób rozważamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa; wydarzenie, które są bardzo ważne dla każdego człowieka).

Każdy dzień Wielkiego Tygodnia przypomina o ostatnich dniach z życia Pana Jezusa. Przypomnijcie sobie, jakie wydarzenie z życia Pana Jezusa było przez nas wspominane w ostatnią niedzielę. (Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy). Teraz sobie powiemy o tym, jakie wydarzenia z życia Pana Jezusa, Kościół przypomina w kolejnych dniach:

Wielki Poniedziałek: Namaszczenie Pana Jezusa w Betanii

Wielki Wtorek: Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

Wielka Środa: Zdrada Judasza

Kolejne dni, tj. Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, są szczególne w liturgii Kościoła i określa się je jako Święte Dni lub Trzy Święte Dni (Święte Triduum Paschalne)

Wielki Czwartek: Ustanowienie Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii – w tym dniu dziękujemy Bogu za posługę kapłanów i powołania do służby Bożej, a także za dar Mszy Świętej, której bez kapłanów by nie było. W tym dniu w kościołach jest sprawowana tylko jedna Msza Święta, w wieczornych godzinach. Ma ona uroczysty charakter i szczególną nazwę: Msza Wieczerzy Pańskiej, podczas której zazwyczaj kapłan na wzór Chrystusa umywa nogi.

Wielki Piątek: To jedyny dzień w roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Za miast niej, w godzinach wieczornych ludzie gromadzą się na Liturgii Wielkiego Piątku – obrzędach, które upamiętniają Mękę i Śmierć Pana Jezusa. Podczas tej liturgii, wpatrujemy się w Krzyż – symbol miłości Boga oraz słuchamy opisu Męki Pańskiej.

Wielka Sobota: Dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie – świat oczekuje w nadziei na Cud Wielkiej Nocy. W późnych godzinach wieczornych ludzie gromadzą się na pięknej i wyjątkowej liturgii Wigilii Paschalnej, podczas której ksiądz dokonuje poświęcenia paschału (dużej, ozdobnej świecy, którą można zobaczyć pod tym linkiem: https://images.app.goo.gl/fJQNQepBXqCxinko6 ) oraz intonuje uroczysty śpiew Alleluja, który od Środy Popielcowej, na znak pokuty został „zawieszony”.

Zachęcam wszystkich do udziału w tych pięknych Obrzędach Wielkiego Tygodnia. Obecna sytuacja daje nam możliwość uczestniczenia w nich bez wychodzenia z domów, ponieważ wiele parafii będzie prowadziło transmisje. Przez telewizję będzie można łączyć się z Konkatedrą św. Jakuba w Olsztynie, z Jasną Górą oraz z Watykanem.

Na zakończenie dzisiejszej katechezy nie będzie zadań, ani obrazków, ale ważne zadanie dla dzieci. Proszę was, abyście w tych dniach pomagali w licznych pracach domowych waszym rodzicom. Niech to będzie wasz dar dla Pana Jezusa.

Przesyłam także różne piosenki i pieśni na poszczególne dni, które pomogą nie tylko dzieciom ale i całym rodzinom wejść w klimat świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Czwartek: https://www.youtube.com/watch?v=BNCZUb296Bc

https://www.youtube.com/watch?v=DgwdukQ3Uvs

https://www.youtube.com/watch?v=-TUHBByc4H4

Wielki Piątek: https://www.youtube.com/watch?v=32s9Z8qjoqs

https://www.youtube.com/watch?v=42zfgE9Fybc

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: https://www.youtube.com/watch?v=r_vvXCUsMUs

 

Uwaga!!!

Przypominam także, że w tym roku, tradycyjne święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościołach nie odbywa się. Poświęcenia pokarmów dokonuje się przed śniadaniem wielkanocnym; może to uczynić ojciec, matka lub inna dorosła, wierząca osoba. Poniżej zamieszczam tekst modlitwy. Dostępny jest on także na stronie internetowej parafii w Jonkowie:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18:

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 Albo Mt 6, 31 ab.32b-33:

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

WszyscyAmen.

 Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

WszyscyPrzy łamaniu chleba. Alleluja.

 Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.

 

Chciałbym Wszystkim, dzieciom i rodzicom złożyć serdeczne życzenia świąteczne. Św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian napisał: „Chrystus zmartwychwstał, jako pierwszy spośród tych co pomarli” (1 Kor 15,20). Życzę więc radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa a także nadziei. Niech Cud zmartwychwstania odrodzi nas do nowego, lepszego i piękniejszego życia. Niech z każdym dniem stajemy się co raz lepsi i doskonalsi na wzór samego Chrystusa. Spokojnych, błogosławionych i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.