Szczęść Boże!

Witam na naszym kolejnym spotkaniu. Ostatnio nie mieliśmy okazji się spotkać z racji pięknych świąt Wielkanocnych. W ramach przypomnienia, chciałbym, abyście spróbowali odpowiedzieć na pytania:

  1. Jakie ostatnio obchodziliśmy święta?
  2. O czym nam te święta przypominają?

W ostatnią niedziele obchodziliśmy też Święto Bożego miłosierdzia. Zostało ono ustanowione przez papieża, św. Jana Pawła II oraz jest związane z św. siostrą Faustyną Kowalską. Siostra ta spotykała się z Panem Jezusem, który prosił, aby przypomniała o Jego miłosierdziu względem ludzi. Ukazywał się On w takiej postaci, jaki przedstawia obraz pod tym linkiem: https://images.app.goo.gl/kE1toMpvEpmVjtDs9

Pan Jezus chce, aby każdy człowiek był szczęśliwy i osiągnął niebo. Dlatego umarł za każdego człowieka z miłości na krzyżu, ale też zmartwychwstał. Nie zawsze jednak człowiek chce być przyjacielem Pana Jezusa, bardzo często człowiek przez swoje złe postępowanie (np. nieposłuszeństwo względem rodziców, bycie nie miłym dla kogoś, niechęć do dzielenia się z kolegą lub koleżanką) odrzuca miłość i dar Pana Jezusa. Przez św. siostrę Faustynę Kowalsą, Pan Jezus przypomina, że Bóg jest wierny i kocha każdego człowieka, ale ostatecznie to każdy z nas decyduje czy chce być i na ile chce być przyjacielem Jezusa.

Twoim zadaniem na dziś jest zastanowienie się nad tym, czy chcesz być przyjacielem Pana Jezusa i zawsze dobrze postępować, tzn. pomagać innym, słuchać się rodziców itd.

Na koniec, chciałbym, abyście pokolorowali obrazki znajdujące się pod tymi linkami. Uwaga: Jeden z nich należy pokolorować zgodnie ze wzorem, który zamieściłem wyżej.

https://images.app.goo.gl/zKr9vYhTMecjXsze8

https://images.app.goo.gl/zHmxno3RVerF5PEd6

Życzę dobrego popołudnia!