Szczęść Boże!

Wczoraj dowiedzieliśmy się o święcie Bożego Miłosierdzia. Była też mowa o tym jak być dobrym przyjacielem Pana Jezusa. Dziś chciałbym, abyście poznali jednego z wyjątkowych przyjaciół Pana Jezusa – św. Wojciecha.

Na początek kila słów o tym, kto to taki ten święty. Otóż święty to osoba, która za swego życia była prawdziwym przyjacielem Pana Jezusa i żyła z nim w bardzo bliskiej relacji. Do takiej relacji – do świętości jest powołany każdy z nas, a możemy ją zdobyć dzięki dobrym czynom, przez które służymy bliźnim. Niektórzy przyjaciele Pana Jezusa, otrzymują tytuł świętego, a nadaje go papież. Ci święci, uznani przez Kościół mogą być patronami – opiekunami osób, zawodów, miejsc itd. Każdy z nas ma jakiegoś patrona, np. święty, którego imię nosimy jest naszym patronem. Zastanów się dziś z rodzicami w domu, kto jest Twoim patronem.

Nasza Ojczyzna – Polska też ma swoich patronów. Jednym z nich jest święty Wojciech, którego zawsze wspominamy 23 kwietnia. Chciałbym abyście dziś poznali tego wielkiego świętego i przyjaciela Pana Jezusa. Posłuchajcie więc tej historii https://www.youtube.com/watch?v=cs9X2RiKb2E i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

  1. Kim był święty Wojciech?
  2. Dlaczego udał się do Prusów?
  3. Dlaczego Prusowie zamordowali św. Wojciecha?
  4. Co zrobił książę Bolesław, kiedy się dowiedział o tragicznej śmierci św. Wojciecha?

Na koniec, chciałbym jeszcze przekazać, że święty Wojciech jest szczególnym świętym, ponieważ określa się go jako męczennika. Męczennik to ten, który swoim życiem zapłacił za przyjaźń z Panem Jezusem i wiarę w Niego.

Chciałbym was też prosić o pokolorowanie obrazka, na którym przedstawiony jest nasz dzisiejszy bohater: https://images.app.goo.gl/niuye5G2znAHXJmZ8

Życzę dobrego dnia!