Szczęść Boże!

Na ostatnich zajęciach poznawaliśmy życiorysy świętych. Dowiedzieliśmy się też, dlaczego Maryja jest Królową naszej Ojczyzny – Polski.

Dziś chciałbym, abyśmy porozmawiali o wczorajszym dniu – niedzieli. Była to szczególna niedziela – Niedziela Dobrego Pasterza. Zawsze jest ona obchodzona w Czwartą Niedzielę po Wielkanocy.

Chciałbym, abyście spróbowali zastanowić się z rodzicami nad tym, kim jest pasterz i czym on się zajmuje?

Jakie cechy musi mieć pasterz i co wyróżnia dobrego pasterza?

Spróbujcie też zastanowić się nad tym, kim jest Dobry Pasterz? (chodzi o Pana Jezusa)

Jeśli z odpowiedzią na ostatnie pytanie jest problem, to proszę, zapoznajcie się z treścią wczorajszej Ewangelii:

„Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości»” (J 10, 1-10).

Zachęcam Was do rozwiązania quizu, który jest zrobiony w oparciu o tekst z Ewangelii: https://learningapps.org/watch?v=puozw72ut20

Zachęcam także do pokolorowania obrazka znajdującego się pod tym linkiem:

https://images.app.goo.gl/6DSVcXd3Z6aGb7EUA

Dziękuje za uwagę i życzę dobrego popołudnia.