Szczęść Boże!

W ostatnią niedzielę obchodziliśmy w Polsce setną rocznicę urodzin papieża św. Jana Pawła II. Chciałbym wam dziś przedstawić kilka informacji na jego temat. Przypomnijcie sobie:

  1. Kim jest święty?
  2. Jakiś świętych już znacie?

Św. Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, małym miasteczku koło Krakowa. Zanim został papieżem nazywał się Karol Wojtyła. Jego ojcem był Karol Wojtyła a matką Emilia z domu Kaczorowskich.

Nasz bohater lubił grywać w piłkę nożną a także brać udział w wycieczkach krajoznawczych. Był wysportowany. Oprócz sportu cenił sobie też naukę; w szkole uczł się bardzo dobrze. Kiedy miał 9 lat doświadczył śmierci bliskiej osoby – swojej matki. Było to 13 kwietnia 1929 r. na miesiąc przed jego I komunią. 3 lata później w 1932 r. umiera na szkarlatynę jego starszy brat Edmund, który jako lekarz niósł pomoc chorym.

Od 1930 r. Karol Wojtyła rozpoczyna naukę w gimnazjum, gdzie za namową swojego katechety przystępuje do koła ministranckiego. W tym też okresie zaczyna interesować się teatrem.

14 maja 1938 r. kończy on gimnazjum z oceną celująca i rozpoczyna od października studia polonistyczne. Rok później – 1 września 1939 r. wybucha II wojna światowa. Nasz bohater jest zmuszony przerwać studia i podejmuje pracę zawodową.. 18 lutego 1941 r. umiera jego ojciec, a rok później, w 1942 r. Karol Wojtyła podejmuje studia teologiczne w tajnym seminarium.

1 listopada 1946 r. Karol Wojtyła przyjmuje święcenia w stopniu prezbiteratu (kapłana). Od roku 1946 do 1948 r. podejmuje on kolejne studia w Rzymie.

W latach 1946-1958 Karol Wojtyła wypełniał swoje obowiązki duszpasterskie a także pracował naukowo.

4 lipca 1958 r. otrzymuje święcenia w stopniu biskupim. Jako biskup Karol Wojtyła nadal pracował naukowo, był także uczestnikiem Soboru Watykańskiego II.

26 czerwca 1967 r. zostaje mianowany kardynałem, co pozwalało mu na uczestniczenie w konklawe, czyli wyborach na papieża.

16 października 1978 r. został wybrany na papieża. Był pierwszym Polakiem, który zasiadł na tronie piotrowym. Przyjął on za swoje imię papieskie imię, pod którym znany jest do dziś – Jan Paweł II.

Jako papież odbywał liczne pielgrzymki, rozwijał też naukę Kościoła i jego teologię. Za jego pontyfikatu Kościół otworzył się na dialog z innymi wpólnotami chrześcijańskimi a także z niechrześcijańskimi. Warto też wiedzieć, że wprowadził on nowe tajemnice różańcowe – tajemnice światła obok już istniejących chwalebnej, bolesnej i radosnej.

13 maja 1981 r. miał miejsce zamach na jego życie. Jan Paweł II zamach ten przeżył a następnie odwiedził swojego niedoszłego zabójcę w więzieniu.

Jan Paweł II umarł 2 kwietnia 2005 r. w opinii świętości. Jego następca – papież Benedykt XVI otworzył proces beatyfikacyjny Jana Pawła II bezzwłocznie. Beatyfikacja miała miejsce w Rzymie 1 maj 2011 roku, natomiast kanonizacja miała miejsce również w Rzymie, 27 kwietnia 2014 r. Dokonał jej papież Franciszek podczas uroczystej Mszy, którą wraz z nim koncelebrował papież-emeryt Benedykt XVI.

Zachęcam do zapoznanie się z życiem naszego rodaka – Jana Pawła II poprzez filmy, które możecie zboczyć z całą rodziną. Zachęcam także do wykonania rysunku, który będzie ukazywał Jana Pawła II w różnych sytuacjach, np. Jan Paweł II odbywający pielgrzymkę, spotykający się z wiernymi, modlący się itp.

Życzę dobrego popołudnia.