1. Szukamy kolorów- chodź po pokoju, pokazuj i mów kolory.

2.big-small (duży -mały)

Spacerujesz i pokazujesz co jest BIG co jest small

3. Jump 10time (podskocz 10 razy)

4. Turn around- okręć się

clap your hands- klaszcz w ręce

touch your nose -dotknij nosa

touch your head-głowy

jump,jump, jump