Szczęść Boże!

Ostatnio na naszych zajęciach poznajemy dary Boże, także dziś poznamy kolejny i jednocześnie bardzo ważny dar.

Spróbujcie rozwiązać poniższą zagadkę:

Służy do picia oraz do mycia.

Jest w morzu i w kranie,

W herbacie i kawie.

Co to jest?

(Woda)

Woda to dar, o którym dziś porozmawiamy.

Woda jest bardzo ważna nie tylko dla nas – ludzi, ale dla wszystkich stworzeń: zwierząt i roślin. Jej zastosowanie jest różne, ponieważ dzięki niej możemy pić wiele napoi takich jak kawa lub herbata, możemy też pić samą wodę – oczywiście nie taką z kranu czy morza. Jest pomocna w utrzymywaniu higieny. Także rośliny i zwierzęta potrzebują wody do życia. Kiedyś, bardzo dawno temu ludzie zakładali i budowali miasta przy rzekach lub jeziorach. Nawet jest takie powiedzenie, że „Egipt jest darem Nilu”. Nil – to nazwa rzeki która płynie przez Egipt. Przez wiele wieków Nil był jedynym źródłem wody na tym pustynnym obszarze, bez niego nie mogło by się tam rozwinąć życie. Stąd to powiedzenie nie tylko pokazuję jak ważny był Nil, ale pokazuje ogólnie znaczenie wody dla ludzi. Wielu naukowców twierdzi, że człowiek jest w stanie długo wytrzymać bez jedzenia, natomiast bez wody nigdzie nie przetrwa.

Dlatego ważne jest aby szanować wodę i dbać. Nie wolno zanieczyszczać mórz i jezior. Nie wolno też marnować wody. Kiedy myjesz ręce, możesz zakręcić wodę na czas mydlenia rąk; kiedy myjesz zęby to na czas szczotkowania możesz zakręcić wodę. Są to małe i drobne rzeczy ale jakże ważne dla środowiska! Jeśli nie będziemy szanować wody to cały świat może stać się martwą planetą, bo bez wody nie ma życia.

Woda jest nie tylko ważna dla życia na ziemi, ale także dla życia duchowego. Bez wody nie moglibyśmy być członkami Kościoła, ponieważ woda jest konieczna przy sprawowaniu sakramentu chrztu św. Jest to ważny sakrament, ponieważ przez niego jesteśmy oczyszczeni z grzechu oraz włączeni we wspólnotę wierzących w Chrystusa – Kościół.

Dziękujmy Panu Bogu za dar życia i wody bez której życie nie byłoby możliwe.

Na koniec chciałbym abyście się w domu, razem z rodzicami lub rodzeństwem zastanowili w jakich formach (stanach skupienia) występuje woda i jakie jeszcze można podjąć działania w gronie rodzinnym w celu szanowania i oszczędzania wody.

Życzę dobrego popołudnia!