KONKURS

 

                                                       „ Bajkowa gra planszowa”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców do udziału w konkursie przedszkolnym – „Bajkowa gra planszowa”.

Cele konkursu:

- rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci oraz zainteresowań czytelniczych

- kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania ,kodowania,

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne tworzenie gry,

- pobudzanie dziecięcej wyobraźni i pomysłowości podczas projektowania i tworzenia gry matematycznej.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców ze wszystkich grup wiekowych z naszego przedszkola.
 • Tematyka - gra matematyczna o tematyce bajkowej
 • Technika wykonania prac - dowolna, format - dowolny.
 • Praca konkursowa powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do korzystania z gry.
 • Każda gra zgłoszona w konkursie może być pracą wykonaną własnoręcznie lub z pomocą osób dorosłych.
 • Ocenie podlegać będzie:

           - pomysłowość, oryginalność,

           - estetyka pracy,

           - wkład pracy dziecka.

 • Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 • Termin składania prac konkursowych: do 6 maja 2022 r.
 • Powołana komisja oceni wykonane gry i wyłoni zwycięzców.
 • Rozstrzygnięcie nastąpi: 11 maja 2022 r.
 • Wykonane gry pozostaną u organizatorów konkursu i posłużą dzieciom do zabawy.

Koordynatorzy : Katarzyna Stańko, Anna Szczerbik i Katarzyna Roman.