Zachęcamy do realizacji aktywności matematycznych w okresie letnim.