Dzień dobry.
 
Zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się dnia 09.09.2021r. Rozpoczęcie o godz. 17.00.
Porządek zebrania: 
- zapoznanie z organizacją pracy Przedszkola w roku szkolnym 2021/2022,
- wybór Rady Rodziców, 
- sprawy różne.
 
NA ZEBRANIU OBOWIĄZUJĄ MASECZKI.
 
Bardzo prosimy o uzupełnienie wyprawki o 100 kubeczków jednorazowych do picia wody.
 
Wychowawczynie