Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne w dniach 1.09. - 10.09.2021 r.

 

Temat kompleksowy:

1) Co słychać w przedszkolu?

 

Cele ogólne:

  • ustalenie kodeksu grupowego;
  • rozwijanie sprawności fizycznej;
  • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej;
  • rozwijanie mowy;
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
  • rozwijanie kompetencji społecznych;
  • rozwijanie umiejętności plastycznych.

Piosenka „ Latawce”

  1. Było lato i same ciepłe dni,

Wakacyjny miły czas,

Lodów słodki smak,

Pośpiechu całkiem brak,

Gdzie to wszystko? – pytam was.

I wspominam dziś z uśmiechem

Te podróże z plecakiem, walizką,

Te zabawy z leśnym echem,

Ciepłe słońce nad głową tak blisko.

 

Ref.: Pędził pociąg stuku-puku,

Dzwonił rower dzyń, dzyń, dzyń.

Karuzela wirowała wiuuuu,

A latawce fruuuu

Kolorowe latawce fruuu…

Pluskał strumyk chlupu-chlupu,

A samolot warczał wrrrr..

Szeleściło siano szu, szu, szu,

A latawce fruuu

Kolorowe latawce fruuuu…

 

Wiersz „Pięć zasad przedszkolaka” – Monika Majewska

Nasze ręce pomagają,

gdy przyjaciel jest w potrzebie.

O porządek w sali dbają

dla kolegów i dla siebie.

 

Nasze uszy są uważne,

by usłyszeć mądre słowa.

Chcemy wiedzieć, co jest ważne,

a więc hałas niech się schowa.

 

Nasze oczy widzą wszystko:

cyfry, kształty i litery.

Bez lunety, co jest blisko,

przez teleskop trzy kratery.

 

Nasze usta mówią ładnie,

tyle słów magicznych znamy.

Pewnie zaraz każdy zgadnie,

wyraz, co otwiera bramy.

 

Nasze nogi chodzą wolno,

gdy w pobliżu są przeszkody.

Idą żwawo drogą polną,

biegną kiedy są zawody.