Drukuj
Kategoria: INFORMACJE
Odsłony: 690

Informuję, że Przedszkole w roku szkolnym 2018/2019 czynne jest do dnia 31.07.2019 r. 

W okresie od 01.07.2019r. do 31.07.2019 r. przedszkole pełni dyżur zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo z dnia 31.11.2018 r.

Dorota Kaczmarczyk
- dyrektor Przedszkola w Jonkowie

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur (załącznik nr 1) należy składać w terminie do 15.03.2019 r. w sekretariacie Przedszkola w Jonkowie.
Po przyjęciu dziecka na dyżur należy złożyć deklarację w terminie do dnia 30.04.2019 r. (załącznik nr 2).

Załączniki znajdują się w rozwinięciu artykułu.

ZAŁĄCZNIKI:

pdf Załącznik nr 1. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur.

pdf Załącznik nr 2. Deklaracja w sprawie korzystania z dyżurów.

pdf Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych.

pdf Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo z dn. 30.11.2018 r. w sprawie organizacji dyżuru w Przedszkolu w Jonkowie.

pdf Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo z dn. 30.11.2018 r.