W grudniu odbyła się konferencja podsumowująca Program Szkoły dla Ekorozwoju.

W tym roku certyfikaty Zielonej Flagi otrzymały 23 placówki w województwie Warmińsko-Mazurskim.

Z dumą ogłaszamy, że jedną z nich jest NASZE PRZEDSZKOLE.

Certyfikat został nam przyznany na najbliższe trzy lata.

Zdobycie tego międzynarodowego certyfikatu nie jest proste. Placówka musi spełnić tzw. siedem kroków. Na początku tworzy się własny kodeks ekologiczny oraz zbiera się grupę roboczą, która będzie realizowała projekt. Następnie przeprowadza się audyt, który ma wykazać jak wygląda sytuacja ekologiczna placówki przed przystąpieniem do realizacji projektu. Aby ocenić skuteczność podjętych działań audyt zostaje powtórzony po wdrożeniu projektu. Przez cały czas placówka jest monitorowana, a projekt poddawany ocenie ekspertów.

Tytuł ten jest nadawany placówkom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy kilkanaście tysięcy placówek na całym świecie.