Dyrektor Przedszkola w Jonkowie informuje, o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Harmonogram rekrutacji oraz szczegółowe terminy określa Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo nr 12/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., które dostępne jest poniżej. Kryteria rekrutacji zostały określone w uchwale Rady Gminy Jonkowo XXXVI/208/2017 z dn. 30 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje o rekrutacji do Przedszkola w Jonkowie oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie internetowej oraz w sekretariacie placówki od 18.02.2019 r.

pdf Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

pdf Zarządzenie Wójta gminy Jonkowo w sprawie harmonogramu rekrutacji

pdf Uchwała Rady Gminy Jonkowo, określająca zasady rekrutacji.