Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Żłobka Publicznego w Warkałach. Rekrutacja do Żłobka Publicznego w Warkałach na okres od 01.09.2019 r.- 31.08.2020 r. odbędzie się w terminie 01.04.2019 r.- 30.04.2019 r. Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości do dnia 28.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Żłobku w Warkałach.

Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia w Żłobku Publicznym w Warkałach lub w sekretariacie Przedszkola w Jonkowie prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Publicznego w Warkałach".

 Dokumenty i załączniki niezbędne w rekrutacji.

pdf Zasady rekrutacji do Żłobka Publicznego w Warkałach na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Publicznego w Warkałach i deklaracja o kontynuowaniu opieki żłobkowej znajdują się w zakładce POBIERALNIA