Komunikaty dyrektora

Informuję, że ze względu na ogólnopolski strajk pracowników oświaty, w Przedszkolu w Jonkowie w dniach 8-9 kwietnia 2019r. wszystkie zajęcia będą zawieszone.

 Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm).