Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Informuję, iż ze względu na ogólnopolski strajk pracowników oświaty w dniach 10-12 kwietnia 2019r, za zgodą Organu Prowadzącego Przedszkole, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zostają zawieszone z powodu braku możliwości zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa.

Wszyscy strajkujący nauczyciele i pracownicy dziękują za zrozumienie oraz okazywane wyrazy wsparcia. 

Katarzyna Stańko

p.o. Dyrektor Przedszkola