W związku z przystąpieniem nauczycieli do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty, prace Komisji Rekrutacyjnej do Przedszkola w Jonkowie zostały zawieszone. Nowe terminy rekrutacji do Przedszkola w Jonkowie zostaną wydane przez Organ Prowadzący niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zawieszeniu strajku przez nauczycieli w placówce.

Katarzyna Stańko

p.o. Dyrektor Przedszkola