Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Informuję, iż ze względu na ogólnopolski strajk pracowników oświaty w dniach 15-17 kwietnia 2019 r, za zgodą Organu Prowadzącego Przedszkole, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nadal są zawieszone z powodu braku możliwości zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa.

Szanowni Państwo, proszę śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej przedszkola  oraz przekazy medialne. O wszelkich zmianach będę niezwłocznie informować za pośrednictwem  strony internetowej oraz jak dotychczas sms z telefonu służbowego.

Katarzyna Stańko

p.o. Dyrektor Przedszkola