Informujemy, że sprawozdania jednostkowe jednostki budżetowej Przedszkole w Jonkowie oraz Żłobek Publiczny w Warkałach znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Jonkowie - Budżet - sprawozdania - sprawozdania finansowe.

Katarzyna Stańko

p.o. Dyrektor Przedszkola w Jonkowie