Dyrektor Przedszkola w Jonkowie zaprasza Rodziców dzieci przyjętych na rok szkolny 2019/2020 na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 26.06.2019 r. (środa). Rozpoczęcie zebrania o godz. 1630, przewidywany czas około 1 godziny.

Katarzyna Stańko – p.o. dyrektor Przedszkola w Jonkowie