Informujemy, że dnia 10.02.2020 r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie z rodzicami. Początek zebrania o godz. 17:00.

Czas trwania ok. 1,5 godziny.

  1. Zebranie ogólne

- prezentacja dla rodziców i nauczycieli „Przyczyny i sposoby zapobiegania zaburzeń integracji sensorycznej” – dr Sławomir Przewłocki

- zapoznanie z działaniami  wychowawczo – dydaktycznymi w I półroczu

- sprawy różne

  1. Zebrania grupowe

- zapoznanie z wynikami obserwacji dzieci 3 i 4 letnich ( rocznik 2016 i 2015)

- sprawy różne

Dorota Kaczmarczyk - Dyrektor Przedszkola w Jonkowie