Informuję, że przerwa w funkcjonowaniu przedszkola w roku szk. 2019/2020  ustalona została na miesiąc sierpień 2020 r. W okresie od 01.07.2020r. do 31.07.2020 r. przedszkole pełni dyżur zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 29.01.2020 r.

Dorota Kaczmarczyk

dyrektor Przedszkola w Jonkowie

 

Deklarację w sprawie korzystania z dyżuru przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 należy składać  w sekretariacie Przedszkola w Jonkowie w terminie do 31.03.2020 r.  (załącznik nr 1 regulaminu dyżuru).

Załączniki znajdują się w rozwinięciu artykułu.

pdf Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie dyżuru Przedszkola w Jonkowie w roku szkolnym 2019/2020.

pdf Regulamin dyżuru w Przedszkolu w Jonkowie w roku szkolnym 2019/2020

word Deklaracja w sprawie korzystania z dyżuru przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 (załącznik nr 1 do Regulaminu dyżuru)