Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania  dokumentów określa Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 29 stycznia 2020 r. Kryteria na drugi etap postępowania rekrutacyjnego zostały określone w Uchwale NR XV/112/2019 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 listopada 2019 r.

Wnioski oraz niezbędne dokumenty do potwierdzenia spełniania kryteriów będą dostępne na stronie internetowej www.przedszkole.jonkowo.pl oraz w sekretariacie placówki w późniejszym terminie.

Dorota Kaczmarczyk  

Dyrektor Przedszkola w Jonkowie

Informacje o zasadach rekrutacji w rozwinięciu artykułu.

pdf Informacja o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

pdf Uchwała Rady Gminy Jonkowo określająca zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

pdf Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021