Dyrektor Przedszkola w Jonkowie informuje, że z dniem 13.02.2020 r. udostępnione zostały dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie Przedszkola w Jonkowie (ul. Spacerowa 2). Wersja elektroniczna dostępna jest w zakładce Pobieralnia.

Wniosek z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, potwierdzenie woli przyjęcia dziecka, rodzice/prawni opiekunowie składają w terminach określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Jonkowo. Terminy dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępne są w artykule: Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Informacja o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata dostępna jest w zakładce Pobieralnia.

W przypadku rozliczania podatku na rzecz Gminy Jonkowo każdy z rodziców/prawnych opiekunów składa oddzielne oświadczenie.