Rodzice/ prawni opiekunowie, dzieci urodzonych w latach 2014, 2015, 2016, uczęszczających do Przedszkola w Jonkowie w roku szkolnym 2019/2020 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego odbędzie się w terminie od 27.02.2020 r. do 06.03.2020 r. w godz. urzędowania sekretariatu, tj. 7:00-15:00. Dnia 04.03.2020 r. (środa) sekretariat będzie czynny do godz. 16:30.
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wersja elektroniczna deklaracji dostępna jest w zakładce POBIERALNIA

Dyrektor Przedszkola w Jonkowie - Dorota Kaczmarczyk