Ogólnoświatowy Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł w tym roku na dzień 11 lutego. W naszym przedszkolu obchodziliśmy również te święto. W ramach DBI dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez prezentację multimedialną oraz bajki edukacyjne z serii „Owce w sieci”. Dzieci wykazały się wiedzą o Internecie podczas rozmowy na temat korzystania z Internetu w domu.

Dzień Bezpiecznego Internetu jest w naszym przedszkolu bardzo ważną akcją przeprowadzaną już trzeci rok z kolei. Jej celem jest uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, które wiążą się z niewłaściwym korzystaniem z Internetu.