Dziękujemy Wszystkim za pomoc i aktywne włączenie się do zbiórki na rzecz osób uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy. Zbiórki nie kończymy, cały czas można przynosić dary.

Dzieci z naszego przedszkola – grupa Wiewiórki, z własnej inicjatywy włączyły się w podniesienie na duchu swoich rówieśników poprzez wykonanie prac plastycznych. Wspólnie zakodowaliśmy serce z barwami ukraińskiej flagi. Przedszkolaki z najstarszej grupy są świadome sytuacji, która ma miejsce u naszych sąsiadów. W związku z tym przeprowadziłiśmy pogadankę na temat zdarzeń w Ukrainie i niesienia pomocy potrzebującym mieszkańcom tego kraju.

Rodzicom polecamy artykuł Pani psycholog  Pauliny Jareckiej pt.: "Jak wspierać i czy rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie?"

Dziękujemy Wam jeszcze raz za tak piękne gesty i pomoc potrzebującym.

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola

Kolaż zdjęć. Na zdjęciu grupa dzieci z sercami zrobionymi dłońmi. Dookoła prace dzieci o tematyce ukraińskiej.