Grafika z symbolicznie zapisanymi literami czy oraz trkstem: narodowy program rozwoju czytelnicztwa 2.0.Drodzy Rodzice, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie ogłosił listę placówek, którym zostało przyznane wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – edycja 2022 r. Miło jest mi poinformować, iż wśród listy placówek, które otrzymają wsparcie jest nasze przedszkole.

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" Kierunek interwencji 3.1.:  3 000,00 zł

Wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego: 750,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania: 3 750,00 zł

W ramach przyznanych środków zaplanowane zostały działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i rodziców:

 • „Cała Polska czyta dzieciom”- przeprowadzenie w przedszkolu akcji czytania dzieciom przez osoby dorosłe (np. rodziców, przedstawicieli różnych zawodów) z wykorzystaniem książek zakupionych do przedszkola.
 • Codzienne czytanie książek przez nauczycieli w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu.
 • Konkurs plastyczny na ilustrację do wybranego utworu literackiego – konkurs dla dzieci i rodziców.
 • „Wędrująca książka” – biblioteczka w przedszkolu dostępna dla wszystkich.
 • Nagranie utworu literackiego czytanego przez rodzica lub starsze rodzeństwo na płytę CD i przekazanie do przedszkola albo do biblioteki, odtwarzanie nagranych utworów na zajęciach edukacyjnych. Wykorzystanie do nagrań książek zakupionych do przedszkola.
 • Wykorzystywanie zakupionych książek w bieżącej pracy z dziećmi w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.
 • Konkurs - „Rodzinne wierszowanie” – tworzenie wierszy przez rodziców i dzieci, zamieszczanie ich na stronie internetowej Przedszkola oraz w gazecie lokalnej Z Rady i Urzędu.
 • Zorganizowanie balu karnawałowego pt.: „Z jakiej jestem bajki?” – stylizacje dzieci związane z bohaterami literatury dziecięcej.
 • Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Jonkowie.
 • Współpraca ze Szkołą Podstawową w Jonkowie.
 • Spotkanie autorskie.
 • Wpływ czytania na rozwój dzieci - spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola, omówienie wpływu czytania na aktywizację 5 obszarów kompetencji: komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, koncentracji i emocji.
 • Zakup książek, nowości wydawniczych.

Dorota Kaczmarczyk

Dyrektor Przedszkola w Jonkowie