Informuję, że dnia 29.11.2016 r. podjęta została uchwała nr 1/2016 Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Przedszkola Samorządowego w Jonkowie. 

Nowa wersja Statutu dostępna jest poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Samorządowego.

 

pdf STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JONKOWIE (wersja PDF)

 

Dorota Kaczmarczyk

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jonkowie.