Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jesienne drzewo”

 

Organizatorem konkursu było Przedszkole Samorządowe w Jonkowie.

Do udziału zaproszone zostały klasy „0” ze szkół podstawowych z terenu gminy Jonkowo oraz grupa „Wiewiórki” z Przedszkola Samorządowego w Jonkowie.

 

Cele konkursu:

·          Rozwijanie zainteresowań  plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

·         Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych;

·         Integracja dzieci z placówek oświatowych z gminy Jonkowo;

·         Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

 

W dniu 22.11.2012 r. odbyło się spotkanie komisji konkursowej w składzie:

·         Pani Lidia Leszek  

·         Pani Małgorzata Cierpisz

·         Pan Rafał Zasański

 

Komisja przyznała następujące miejsca:

 

I miejsce  -  praca nr 10  (Zuzia Chełchowska – SP Nowe Kawkowo)

II miejsce  -  praca nr 7  (Piotr Kwaśny – SP Nowe Kawkowo)

III miejsce  -  praca nr 8  (Zuzia Kieda  - Przedszkole Samorządowe w Jonkowie)

 

oraz wyróżnienia:

 

praca nr 4 (Marika Pęchorzewska  -  SP Jonkowo)

praca nr 1  (Igor Prątnicki  -  Przedszkole Samorządowe w Jonkowie)

praca nr 11  (Vanessa Florkowska  -  Przedszkole Samorządowe w Jonkowie)

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, których sponsorem była Rada Rodziców działająca przy Przedszkolu Samorządowym w Jonkowie.

 

Uczestnikom, ich wychowawcom jak i sponsorowi dziękujemy za zaangażowanie.

 

 

Koordynatorzy konkursu:

Aleksandra Przerwa

Małgorzata Wicha