Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jonkowie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 18.01.2014 r. Ustawy rekrutacyjnej dotyczącej zasad prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych, został przyjęty nowy „Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Jonkowie na rok szkolny 2015/2016”. Regulamin wraz załącznikami dostępny jest w zakładce POBIERALNIA, na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu oraz kancelarii Przedszkola Samorządowego w Jonkowie przy ul. Spacerowej 2.