Program „Przedsięborcze dzieci”

W naszej placówce od listopada 2015 roku do czerwca 2016 roku w grupie „Wiewiórek”, czyli 5-6 – latków będzie realizowany projekt „Przedsiębiorecze dzieci.”

Główne cele:

- porzeszenie wiedzy ekonomicznej dzieci

- rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości

- kształtowanie dyspozycji do bycia przedsiębiorczym.

Dzieci będą uczestnikami bezpłatnych zajęć poprowadzonych przez Panią Anię Tuczyńska. Nauczycielka została przeszkolona przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego podczas 2 szkoleń:

  1. 23-25 pażdziernika 2015 rok – szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji ekonomicznej,
  2. 13-15 listopad 2015 rok – szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć metodą projektów badawczych,

do tego, aby zrealizować działania związane z projektem.

Wychowankowie podczas zajęć będą badać, doświadczać, wychodzić do naszej społęczności w Jonkowie. W kręgu zainteresować naszych maluchów zostaną zaproponowane następujące tematy: bank, sklep, pieniądze, pożyczamy, oszczędzamy, podatki itp. Podjęta też zostanie próba aktywnej zmiany w społeczeństwie w ramach zadania: „Działamy – zmieniamy”.

Prosimy o pomoc i współpracę: rodziców, przedsiębiorców z naszych okolic, pracowników Warmińskeigo Banku Spółdzielczego, pracowników Urzędu Gminy Jonkowo, Wójta i Sołtysa Giminy Jonkowo.

                  Dajmy szansę małym obywatelom naszej lokalnej gromady poznać mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa.

Anna Tuczyńska