Piątek 27 listopada 2015 był niezwykłym dniem. Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Jonkowie zostały „zaczarowane”. Stało się to za sprawą pięknych głosów dziewcząt z chóru tworzonego przez młodzież
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jonkowie, prowadzonego przez Panią Beatę Kowalską.

Obecność chóru w naszej placówce związana była z realizacją innowacji pedagogicznej „Gmina Jonkowo – nasza mała ojczyzna”. Dzieci miały okazję posłuchać piosenek
i przyśpiewek charakterystycznych dla naszego regionu (niektóre zaśpiewane w języku warmińskim).

Nasze „maluchy” były oczarowane wykonaniem, strojami warmińskimi, wspólnym śpiewaniem i wiadomością,
że te dziewczęta też kiedyś uczęszczały do naszego przedszkola. Dzieci z uwagą i skupieniem słuchały kolejnych utworów i  nagradzały ich wykonanie gromkimi brawami.

Przedszkolaki nie chciały żegnać się z młodymi artystkami. Nawet zaśpiewany na zakończenie Pofajdok, który oznaczał niegdyś definitywne i bezdyskusyjne zakończenie zabawy, nie wpłynął na zmianę decyzji dzieci i występ trwał dalej
(ku uciesze słuchaczy).

Zabawa była przednia i mamy nadzieję na kolejne wspólne śpiewanie.

Katarzyna Stańko