Informuję, że zgodnie z załącznikiem nr 1 Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo z dn. 25.01.2016 r. w sprawie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Jonkowie rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkola zobowiązani są w terminie od 13.04.2016r. do 18.04.2016r. złożyć w sekretariacie przedszkola oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.