Dyrektor Żłobka Publicznego w Warkałach informuje, że zapisy dzieci na okres od 01.09.2016 r. odbędą się w terminie od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r. Karty zgłoszenia można pobrać w Żłobku w Warkałach, Przedszkolu Samorządowym w Jonkowie lub w zakładce POBIERALNIA >>