Informujemy, że dnia 22.04.2016 r. odbędzie się (jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające)  Zielony Marsz dla Ziemi podczas, którego dzieci z Przedszkola Samorządowego w Jonkowie rozdawać będą ulotki propagujące, zbiórkę elektro-śmieci, baterii, makulatury i plastikowych nakrętek, a także nawoływać będą do oszczędzania wody, energii elektrycznej , poszanowania przyrody itp.

Zwracamy się z prośbą aby tego dnia (w miarę możliwości) ubrać dzieci w kolorze zielonym

Małgorzata  Wicha