Ogłaszamy, że Przedszkole Samorządowe w Jonkowie włącza się w wielką akcję zbiórki elektro-śmieci, której organizatorem są uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej z Jonkowa.

Miejsce zbiórki elektrośmieci: Szkoła Podstawowa w Jonkowie.

Czas zbiórki: do 24 czerwca 2016 r.

Informacji w przedszkolu udzielają wychowawcy w grupach.

Przypominamy, że nadal zbieramy makulaturę i plastikowe nakrętki, które można przynosić do przedszkola i zostawiać w wyznaczonych do tego miejscach.

Małgorzata Wicha