20160930W dniu 30.09.2016 r. w naszym przedszkolu odbył się konkurs „Jestem uważny! Jestem ostrożny!” dotyczący bezpieczeństwa. Było to podsumowanie całego tygodnia pracy, w którym w każdej grupie realizowano temat kompleksowy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Pytania i zadania były dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Młodsze grupy odpowiadały indywidualnie na samodzielnie wylosowane pytanie, zaś starsze pracowały zespołowo nad postawionymi im zadaniami. Wszyscy poradzili sobie doskonale i otrzymali upominki. Głównym sponsorem był Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, który z tej okazji na prośbę organizatorów przekazał na rzecz Przedszkola światełka odblaskowe. Dziękujemy.

 

Aleksandra Klisz-Przerwa

Małgorzata Nicewicz