Zapraszamy na spotkanie z Panią Moniką Suską-Kuźmicką - pedagogiem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie, które odbędzie się dn. 25.04.2017 r. (wtorek) o godzinie 16:30.

Czas trwania spotkania- około 1 godziny.
Temat spotkania: „Umiejętności wychowawcze”:

  •   modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  •   wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane.