W marcu w naszym przedszkolu został zorganizowany konkurs plastyczno-techniczny pt. „Ekologiczny Stroik Wielkanocny”.
Celem uczestnictwa dzieci w konkursowych zmaganiach było:

  •    Podtrzymywanie tradycji wielkanocnych.
  •    Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci.
  •    Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola.
  •    Twórcze wykorzystanie materiałów ekologicznych i/lub odpadów powstających w gospodarstwie domowym do celów dekoratorskich.

W odpowiedzi na naszą inicjatywę napłynęły 34 prace.
W dniu 06.04.2017 r. odbyło się spotkanie komisji w składzie:

  •    p. Lidia Leszek – Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie
  •    p. Małgorzata Cierpisz – Biblioteka w Świątkach
  •    p. Anna Szatkowska – Szkoła Podstawowa w Jonkowie

 

Komisja dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów:

  •    I miejsce - Krystian Pszczółkowski
  •    II miejsce - Jakub Zawiśliński
  •    III miejsce - Kinga Rudzińska

Wyróżnienia:
Piotr Szyszko, Nela Jacquemet, Monika Szewczuk, Maria Certa, Lena Jurkiewicz, Tobiasz Przewłocki, Tomasz Nowakowski, Michał Malinowski, Maja Daniszewska, Antoni Bogdanowicz

Wszystkim Dzieciom i ich Rodzinom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Organizatorki konkursu:
Aleksandra Klisz-Przerwa
Małgorzata Nicewicz