Informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 1 Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo z dnia 06.04.2017 r. w sprawie Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Jonkowie rodzice, których dzieci zostaną zakwalifikowane do przedszkola zobowiązani są w terminie od 04.05.2017 r. do 09.05.2017 r. złożyć w sekretariacie przedszkola potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola" (dokument znajduje się w zakładce POBIERALNIA).