Dyrektor Żłobka Publicznego w Warkałach informuje, że wyniki rekrutacji na okres od 01.09.2020 r. dostępne są w Żłobku Publicznym w Warkałach na tablicy ogłoszeń. Informację o przyjęciu dziecka do Żłobka uzyskać można telefonicznie w sekretariacie Przedszkola w Jonkowie w godz. 7:00 - 15:00 nr tel. 895129137 lub w Żłobku nr tel. 895273904. 

Dorota Kaczmarczyk